Healing & Kurser & Böcker & Mediala barn


 Trum healing

Denna healing är till för dig som arbetat med din livsresa under en tid. Healingen går in på djupet i ditt energisystem.
I den del där du har din koppling till jorden. Vi förbereder dig inför healingen ca 10 min. 
Trum-sessionen är ca 40 min.

Vi avrundar med att du får diskutera dina upplevelser. 
60 min 900 kr.

Energibalansering - Healing

Känner du dig överhettad eller upplever du en känsla av tomhet? Allt handlar om energi och rörelse.
Att hålla rätt energinivå inom sig är 
vitalt för att kunna ge sig själv det liv man önskar.
Om du känner dig sliten, okoncentrerad eller går på högvarv.
Då kan det vara en anledning
till att saker inte blir som du vill i ditt liv.

Vi balanserar upp ditt energisystem. Vi söker efter läckage och blockeringar. Jag kan plåstra om läckage och därefter
fylla på 
med ny energi. Om läckaget beror på något du bär på eller något som pågår just nu i ditt liv. Då kommer
plåstret att hålla några dagar. Om du inte gör något för att förändra situationen kommer läckaget att återkomma. 
Blockeringar kommer att lämna ditt system automatiskt under healingen, om de är mogna för det. Om de inte vill släppa

taget om dig. Då finns det något som du först behöver agera på. 
60 min 900 kr.


Trygghet

Jag utgår ifrån dig och din situation.  Jag använder ingen färdig modell som det krävs att vi tar oss igenom.
Mitt arbete är grundat på egna erfarenheter med personer, i olika åldrar och i olika skeden i livet.
Samt en mängd kurser med andra kunniga healers.

Jag uppskattar det sätt som Barbara Brennan School of Healing lär ut. Jag har deltagit i deras kurser i
Sarasota, USA och i Berlin, Tyskland och ett flertal via Zoom.

Jag har genomgått egen healing och utvecklande samtal med flera certifierade personer från Barbara Brennan School of Healing. Jag upprätthåller mitt eget energisystem genom kontinuerlig egen healing hos min konsult i North Carolina.
Hon har mångårig erfarenhet av certifiering av ledare inom BB School of Healing.

Spirituell utveckling

Alla är mediala

precis som vi säger att alla kan sjunga. Det handlar om intresse och träning. Jag har kurser via privata sessioner och gruppkvällar där du kan öva.  
Det finns också en online-kurs. 
Läs mer här.

Ofta, om vi är intresserade så har vi redan tillgång till detta sätt att kommunicera. Om vi känner oss fast. Då kan det bero på att vi inte vågar eller inte har tillåtit oss att "tro" på att vi verkligen har tillgång till denna kommunikationskanal.  

Vi hjälps åt att finna vad som är sant genom att träna våra sinnen och vi tränar framför allt på att våga vara oss själva. 

 Det är fantastiskt att mötas och jobba med sitt energisystem och medialitet i grupp tillsammans med andra som har samma intresse. 

Kvällarna publiceras på Facebook, sök på Medial Omstart.

Du kan också skicka ett mail eller sms och fråga om nästa tillfälle. 0705-12 68 07.  

Om du vill läsa på egen hand har jag skrivit ett flertal böcker. Du ser några av dem här nedan.

Lär dig mer på egen hand

Du finner böckerna på bibliotek, Nextory, Storytel  och Adlibris 

Alla är mediala - En snabbguide

Om du läser boken och är aktiv samtidigt. Då blir boken även en minikurs. Du lär dig hur du kan lära dig mer om medialitet och healing i din vardag.

Inget hokus pokus bara vanlig magi

Ibland vill livet väcka oss. Dessa händelser kallas ofta för väckarklockor (wake-up calls). Detta är uppstarten till att skapa ett livslexikon.

Är mitt liv min energi? 

Denna bok är för dig som ser att det finns en koppling mellan ditt energisystem och det som händer eller inte händer i ditt liv. 

Att leva i flera världar samtidigt

Den här boken beskriver hur vi längs vår livsresa börjar upptäcka fler världar än den yttre världen. Vi upptäcker en inre värld, vi får kontakt med den så kallade andra sidan och vi upptäcker att även den tyngsta av stenar har en själsaspekt. 

Alla är mediala - Del 2 Livet som skola sant eller falskt? 

Del 2 handlar om att söka. Människor har en inre drivkraft för att söka svar. Vi söker svar om kosmos, om våra hav, om våra kroppar och så vidare. Vissa av oss finner att vi söker efter vad Livet är och mest av allt - Vad är meningen med våra liv. 

Alla är mediala - Del 3 Tillåt dig vara medial. Vad hindrar dig? 

Del 3 i handlar om vikten av att vi lär oss att fatta beslut. Ett av dessa kan vara att du beslutar dig för att det finns en möjlighet att det är sant att alla är mediala. Med det beslut går du vidare med ditt arbete med denna öppenhet och ger dig själv möjligheten att uppleva detta. 


Barn och Ungdomar - mediala - högkänsliga - diagnoser av skilda slag

Jag arbetar tillsammans med föräldrar till barn och ungdomar kring medialitet, högkänslighet och diagnoser av olika slag. Även om personen är över 18 år och myndig kan det vara till nytta att föräldrar är involverade i arbetet. När det gäller barn och ungdomar under 18 år så anpassar vi arbetet efter situationen. Föräldrar är alltid närvarande. I vissa fall sker arbetet på distans, där råd och diskussioner görs med förälder för att denne i sin tur skall kunna genomföra samtal med sitt/sina barn med större trygghet.


Medfödd medialitet hos barn

Barn är ofta mediala från födsel och vissa har denna mottaglighet kvar när de börjar kunna kommunicera mer, runt 3 - 6 års åldern. Om du som förälder oavsett din inställning till "medialitet" lyssnar på ditt barns berättelser så gör du ditt barn en välgärning. Ju äldre barnet är när det väl börjar prata med dig om det de upplever desto större vikt att de blir lyssnade på. Och att du tror på vad de upplever. Även om du själv inte tror på det. 

Jag assisterar föräldrar med att ta reda på vad barnet upplever och ger föräldern enkla verktyg att lära ut till sitt barn.  Så att barnet lär sig hantera sin medialitet. 

Detta arbete kan göras på distans. Barnet behöver inte prata med mig eller träffa mig. 

Du lyssnar på ditt barn och skriver ned upplevelserna till mig i ett mail.  Jag går igenom det och via min mediala kommunikationskanal får jag information om vad det är som händer och varför. Ofta är det mor-farföräldrar som är och hälsar på hos barnet. Barn kan bli skräckslagna av sina upplevelser!
Hur kommer det sig om det nu är mormor eller morfar som är där?
Ett enkelt exempel. Ett barn i 10-års åldern berättade för sin förälder att denne såg skuggan av en stor man och att han var
ilsk och hotfull. Föräldern hörde av sig i ett mail till mig. Jag kopplade upp mig och fick information om att personen var "morfar" och att han var "förbannad och slog näven i bordet". Han hatade den situation som barnet och föräldern befann sig i.
All denna ilska och allt detta hat kände barnet och självklart blev barnet rädd.
Den energi som hat skapar den är lika verklig för en medial/högkänslig person oavsett om den hatiska personen är död eller levande.
Det visade sig att "morfar" hade gått bort nyligen och att barnet och föräldern befann sig i en mycket utsatt situation. I en situation som andra hade satt dem i. Morfadern var med rätta helt ursinnig. Föräldern kunde nu förklara för barnet vad denne upplevde och jag kommunicerade i min tur med morfadern och bad honom göra sig av med sin ilska på andra platser än
runt barnet. Allt redde ut sig. 


På YouTube hittar du Inspirationsvideos.
Här nedan ett exempel och fler inspirationer hittar du här: 
YouTube