Energibalansering - healing

Känner du dig överhettad eller upplever du en känsla av tomhet? Allt handlar om energi och rörelse. Att hålla rätt energinivå inom sig är vitalt för att kunna ge sig själv det liv man önskar.
Om du känner dig sliten, okoncentrerad eller går på högvarv kan det vara en anledning
till att saker inte blir som du vill i ditt liv.
Hur går det till?
Det tar ca 60 min och det krävs inga förberedelser. Sessionen varvas med olika tekniker för att analysera ditt energisystem. Du är fullt påklädd.
Du får healing genom samtal, musik, kristaller och den energi jag förmedlar.
Allt beroende på det behov du har just nu.

60 min: 900 kr.

Trygghet:
 Jag utgår ifrån dig och din situation och jag använder ingen färdig modell som det krävs att vi tar oss igenom. Mitt arbete är grundat på egna erfarenheter med personer, i olika åldrar och
i olika skeden i livet . Samt en mängd kurser med andra kunniga healers. Jag uppskattar det sätt som Barbara Brennan School of Healing lär ut. Jag har deltagit i deras kurser i Sarasota, USA och i Berlin, Tyskland och jag har genomgått egen healing och utvecklande samtal med flera certifierade personer från Barbara Brennan School of Healing.Att utveckla sin medialitet

Jag har kurser /privata sessioner och gruppkvällar där du kan öva upp din medialitet. Ofta, om vi är intresserade så har vi redan tillgång till detta sätt att kommunicera.
Om vi känner oss fast, kan det bero på att vi inte vågar eller inte har tillåtit oss att "tro" på att vi verkligen har tillgång till detta kommunikationssätt.  
Vi hjälps åt att finna vad som är sant genom att träna våra sinnen och vi tränar framför allt på att våga vara oss själva.


Att prata med en avliden

Jag får frågan ibland om jag kan kommunicera med någon när och kär som är avliden. Ja jag gör det när jag känner att det kan vara till nytta.
Detta är en viktig händelse och skall behandlas med stor varsamhet. Så att den information och det som skall ske, är till glädje för båda sidor. Det vill säga till godo för både dig och den avlidne. Om du önskar ett samtal med en eller flera avlidna uppge det när du bokar din tid så går vi igenom det tillsammans.

 

Att finna djur som är på avvägar

Jag har assisterat med att finna djur som är på avvägar. Det är inte min starkaste sida men jag hjälper gärna till om jag blir ombedd.

Barn och Ungdomar - mediala - högkänsliga - diagnoser av skilda slag

Jag arbetar tillsammans med föräldrar till barn och ungdomar kring medialitet, högkänslighet och diagnoser av olika slag. Även om personen är över 18 år och myndig kan det vara till nytta att föräldrar är involverade i arbetet. När det gäller barn och ungdomar under 18 år så anpassar vi arbetet efter situationen. Föräldrar är alltid närvarande. I vissa fall sker arbetet på distans, där råd och diskussioner görs med förälder för att denne i sin tur skall kunna genomföra samtal med sitt/sina barn med större trygghet.


Medfödd medialitet hos barn

Barn är ofta mediala från födsel och vissa har denna mottaglighet kvar när de börjar kunna kommunicera mer, runt 3 - 6 års åldern. Om du som förälder oavsett din inställning till "medialitet" lyssnar på ditt barn så gör du ditt barn en välgärning. Ju äldre barnet är när det väl börjar prata med dig om det de upplever desto större vikt att de blir lyssnade på och att du tror på vad de upplever - även om du själv inte tror på det. 

Jag assisterar föräldrar med att ta reda på vad barnet upplever och ger föräldern enkla verktyg att visa barnet så att barnet lär sig hantera sin medialitet. 

Detta arbete kan göras på distans. Barnet behöver inte prata med mig eller träffa mig. 

Du lyssnar på ditt barn, skriver ned upplevelserna till mig i ett mail och jag går igenom det och via min mediala kommunikationskanal får jag information om vad det är som händer och varför. Ofta är det mor-farföräldrar som är och hälsar på hos barnet. Barn kan bli skräckslagna av sina upplevelser!
Hur kommer det sig om det nu är mormor eller morfar som är där?
Ett enkelt exempel. Ett barn i 10-års åldern berättade för sin förälder att denne såg skuggan av en stor man och att han var ilsk och hotfull. Föräldern hörde av sig i ett mail till mig. Jag kopplade upp mig och fick information om att personen var "morfar" och att han var "förbannad och slog näven i bordet". Han hatade den situation som barnet och föräldern befann sig i. All denna ilska och allt detta hat kände barnet och självklart blev barnet rädd.
Den energi som hat skapar den är lika verklig för en medial/högkänslig person oavsett om den hatiska personen är död eller levande.
Det visade sig att "morfar" hade gått bort nyligen och att barnet och föräldern befann sig i en mycket utsatt situation. I en situation som andra hade satt dem i. Morfadern var helt rätt helt ursinnig. Föräldern kunde nu förklara för barnet vad denne upplevde och jag kommunicerade i min tur med morfadern och bad honom göra sig av med sin ilska på andra platser än runt barnet. Allt redde ut sig. 

Medialitet & Healinggrupper & Distanskurser


Det är fantastiskt att mötas och jobba med sitt energisystem och medialitet
i grupp tillsammans med andra som har samma intresse.
Kvällarna publiceras på Facebook, sök på Medial Omstart. Du kan också skicka ett mail eller sms och fråga om nästa tillfälle. 0705-12 68 07.
Du hittar distanskurser och seminarier på Kurser.se  


På YouTube hittar du Inspirationsvideos. Här nedan ett exempel och fler inspirationer hittar du här. YouTube