Spirituell utveckling & Kurser  Ångest & Böcker & Mediala barn

Spirituell utveckling

Alla är mediala

precis som vi säger att alla kan sjunga. Det handlar om intresse och träning. Jag har kurser via privata sessioner och gruppkvällar där du kan öva.  

Ofta, om vi är intresserade så har vi redan tillgång till detta sätt att kommunicera. Om vi känner oss fast. Då kan det bero på att vi inte vågar eller inte har tillåtit oss att "tro" på att vi verkligen har tillgång till denna kommunikationskanal.  

Vi hjälps åt att finna vad som är sant genom att träna våra sinnen och vi tränar framför allt på att våga vara oss själva.  Det är fantastiskt att mötas och jobba med sitt energisystem och medialitet i grupp tillsammans med andra som har samma intresse. 

Du bokar privata gruppsessioner Bokadirekt eller mail till pia.rullander@gmail.com.  

Lär dig mer på egen hand genom att lyssna på podden nedan

Ångest

Jag har stor erfarenhet av att lyssna på människors upplevelser av ångest.

Jag behandlar inte ångest.
Behandling skall göras av legitimerad profession så som läkare eller psykiater.
Dock har de kunder som väljer att se på sin ångest ur fler perspektiv upplevt en stor lättnad.
De känner sig mer trygga och har mer tillit till att de kommer reda ut sin situation.

Barn och Ungdomar - mediala - högkänsliga - diagnoser av skilda slag

Jag arbetar tillsammans med föräldrar till barn och ungdomar kring medialitet, högkänslighet och diagnoser av olika slag. Även om personen är över 18 år och myndig kan det vara till nytta att föräldrar är involverade i arbetet. När det gäller barn och ungdomar under 18 år så anpassar vi arbetet efter situationen. Föräldrar är alltid närvarande. I vissa fall sker arbetet på distans, där råd och diskussioner görs med förälder för att denne i sin tur skall kunna genomföra samtal med sitt/sina barn med större trygghet.


Medfödd medialitet hos barn

Barn är ofta mediala från födsel och vissa har denna mottaglighet kvar när de börjar kunna kommunicera mer, runt 3 - 6 års åldern. Om du som förälder oavsett din inställning till "medialitet" lyssnar på ditt barns berättelser så gör du ditt barn en välgärning. Ju äldre barnet är när det väl börjar prata med dig om det de upplever desto större vikt att de blir lyssnade på. Och att du tror på vad de upplever. Även om du själv inte tror på det. 

Jag assisterar föräldrar med att ta reda på vad barnet upplever och ger föräldern enkla verktyg att lära ut till sitt barn.  Så att barnet lär sig hantera sin medialitet. 

Detta arbete kan göras på distans. Barnet behöver inte prata med mig eller träffa mig. 

Du lyssnar på ditt barn och skriver ned upplevelserna till mig i ett mail.  Jag går igenom det och via min mediala kommunikationskanal får jag information om vad det är som händer och varför. Ofta är det mor-farföräldrar som är och hälsar på hos barnet. Barn kan bli skräckslagna av sina upplevelser!
Hur kommer det sig om det nu är mormor eller morfar som är där?
Ett enkelt exempel. Ett barn i 10-års åldern berättade för sin förälder att denne såg skuggan av en stor man och att han var
ilsk och hotfull. Föräldern hörde av sig i ett mail till mig. Jag kopplade upp mig och fick information om att personen var "morfar" och att han var "förbannad och slog näven i bordet". Han hatade den situation som barnet och föräldern befann sig i.
All denna ilska och allt detta hat kände barnet och självklart blev barnet rädd.
Den energi som hat skapar den är lika verklig för en medial/högkänslig person oavsett om den hatiska personen är död eller levande.
Det visade sig att "morfar" hade gått bort nyligen och att barnet och föräldern befann sig i en mycket utsatt situation. I en situation som andra hade satt dem i. Morfadern var med rätta helt ursinnig. Föräldern kunde nu förklara för barnet vad denne upplevde och jag kommunicerade i min tur med morfadern och bad honom göra sig av med sin ilska på andra platser än
runt barnet. Allt redde ut sig. 

Lär dig mer på egen hand

Du finner böckerna på bibliotek, Nextory, Storytel, Bookbeat  och Adlibris 

Alla är mediala - En snabbguide

Om du läser boken och är aktiv samtidigt. Då blir boken även en minikurs. Du lär dig hur du kan lära dig mer om medialitet och healing i din vardag.

Alla är mediala - Del 2 Livet som skola sant eller falskt? 

Del 2 handlar om att söka. Människor har en inre drivkraft för att söka svar. Vi söker svar om kosmos, om våra hav, om våra kroppar och så vidare. Vissa av oss finner att vi söker efter vad Livet är och mest av allt - Vad är meningen med våra liv. 

Alla är mediala - Del 3 Tillåt dig vara medial. Vad hindrar dig? 

Del 3 i handlar om vikten av att vi lär oss att fatta beslut. Ett av dessa kan vara att du beslutar dig för att det finns en möjlighet att det är sant att alla är mediala. Med det beslut går du vidare med ditt arbete med denna öppenhet och ger dig själv möjligheten att uppleva detta. 

Att leva i flera världar - samtidigt

Den här boken beskriver hur vi längs vår livsresa börjar upptäcka fler världar än den yttre världen. Vi upptäcker en inre värld, vi får kontakt med den så kallade andra sidan och vi upptäcker att även den tyngsta av stenar har en själsaspekt. 

Inget hokus pokus bara vanlig magi

Ibland vill livet väcka oss. Dessa händelser kallas ofta för väckarklockor (wake-up calls). Detta är uppstarten till att skapa ett livslexikon.

Är mitt liv min energi? 

Denna bok är för dig som ser att det finns en koppling mellan ditt energisystem och det som händer eller inte händer i ditt liv. 


För dig som lyssnar på mina böcker 
Här publiceras bilder som stöd

Tillstånd 1 - Balans

Ett helt fritt flytande och balanserat och därmed självreglerande energisystem med inflöde av energi både ovanifrån och underifrån.

Tillstånd 2 - Balans med endast inflöde underifrån 

Ett fritt flöde av energi underifrån och personen klarar av att balansera den energin i hela sitt system. Det finns möjlighet till mer energi (mer av livet) eftersom flödet uppifrån inte är tillgängligt.

Tillstånd 3 - Obalans med endast inflöde underifrån

Detta är ett bekymmersamt läge. Det finns inget inflöde uppifrån. Det flöde som finns underifrån har svårt att nå in då det finns en blockering, en rädsla för att ”vara i sitt liv”.

Tillstånd 4 - Obalans endast inflöde underifrån

Här finns ett inflöde nedifrån men personen klarar inte av att balansera denna energi i sitt system då det finns en stor blockering överst i systemet. Trycket uppifrån är så högt att hela systemet blir i ett kaosläge. Detta trots ett bra inflöde nedifrån.

Tillstånd 5 - Obalans endast inflöde uppifrån

Systemet har ett bra och fritt flöde uppifrån men saknar kontakt med ”jorden”, då inflödet nedifrån är helt blockerat. Personen kan uppleva bekymmer med att göra sig förstådd. Denne ser allt så klart i ”sitt sinne” men har svårt att konkretisera det till sin omvärld.

Tillstånd 6 - Balans i flera delar i livet 

Systemet har ett gott inflöde både uppifrån och nedifrån. Det finns spridda blockeringar i energisystemet som gör att personen upplever ett ”gott liv” i många delar av sitt liv medan det är ”kaos” eller stopp inom andra. Detta kan vara stressande eftersom personen upplever sig vara lycklig i sitt liv men det till trots kan uppleva plötslig sorg, depression, märkliga motstånd m.m.

Är du en gående tvättmaskin?

Upplever du att du har svårt att utöka ditt energisystem? Har du svårt att höja energin i det? Detta trots att du har förståelse för hur ditt energisystem fungerar och att du vet hur du balanserar det?

Du kan ha blivit en tvättmaskin för din omgivning. Medvetet eller omedvetet tar du hand om andras trötta eller negativa energier. 

Pascal's lag

Sammanfattningsvis, så är det bättre med lite mindre energi i ditt system och att den är i balans än att ha fullt inblås nedifrån eller uppifrån och skapa obalans. 
För dig som uppskattar naturlagar så kan du se på Pascal’s lag om vad som händer med vätska som flyter in till behållare som hänger ihop. Där vätskan fördelar sig till samma nivå om det inte finns något motstånd. Om en av behållarna utsätts för tryck så påverkar det vätskenivån för alla tre behållarna. Där den med inflödet blir mer full, den med trycket får viss vätska och den tredje nästan inget. Om du utsätter ditt energisystem för tryck på olika platser orsakar det liknande problematik. 


Hitta till min lokal på Linnégatan 8 - Linköping